Project Description

PRAKTIKER – CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR: Practic Invest

OBIECTIV: Extindere magazin Praktier (1.400 m2), Cluj-Napoca

CONTRACT: Antrepriză generală

LUCRĂRI: Infrastructură (terasamente și fundații), structură de rezistențădin beton armat prefabricat, învelitoare, închideri perimetrale, pardoseală, finisaje, instalații sanitare, termice, electrice și climatizare, amenajări exterioare

ANUL EXECUŢIEI: 2006 – 2007

ŞEF ŞANTIER:  ing. Abrudan Rareş

DIRIGINTE DE ŞANTIER: ing. Dunca Dan