Project Description

PRAKTIKER – BUCUREŞTI

BENEFICIAR: Land Development Proiect

OBIECTIV: Extindere magazin Praktier (2.100 m2), Bucureşti

CONTRACT: Antrepriză generală

LUCRĂRI: Infrastructură (terasamente și fundații), structură de rezistență din beton armat prefabricat, învelitoare, închideri perimetrale, pardoseală, finisaje, instalații sanitare, termice, electrice și climatizare, amenajări exterioare

ANUL EXECUŢIEI: 2007

ŞEF ŞANTIER: ing. Prodan Călin

DIRIGINTE DE ŞANTIER: ing. Răşcanu Cristian