Project Description

FORUM 2000 – BUCUREȘTI

BENEFICIAR: RCS & RDS

OBIECTIV: Sediu central RCS & RDS, Clădire Forum 2000 (10.000 m2), Bucureşti

CONTRACT: Antrepriză generală

LUCRĂRI: Amenajări interioare

ANUL EXECUŢIEI: Proiect în derulare

ŞEF ŞANTIER: ing. Hacicu Lucian

DIRIGINTE DE ŞANTIER: arh. Macalik Arnold