Project Description

ADA – SALONTA

BENEFICIAR: Ada Fabrica de Mobilă

OBIECTIV: Hală producție (7.000 m2), Salonta

CONTRACT: Antrepriză de specialitate

LUCRĂRI: Infrastructură (terasamente și fundații), structură de rezistență beton armat prefabricat,  învelitoare și închideri perimetrale, pardoseală industrială, compartimentări interioare, finisaje, amenajări exterioare (împrejmuiri, drumuri de incinta, parcări)

ANUL EXECUŢIEI: 2015

ŞEF ŞANTIER: ing. Bánházi Botond

DIRIGINTE DE ŞANTIER: ing. Costecsu Ioan