Dirigenție de șantier

Asistența tehnică oferită poate include la solicitarea clienților noștri și servicii de dirigenție de șantier.

Potrivit legii 10/1995 aceste servicii sunt o cerință expresă a legislației în vigoare și sunt cele care certifică calitatea lucrărilor de construcții executate.

Echipa noastră deține toate certificările necesare supervizării tuturor tipurilor de lucrări.

Oferim servicii de dirigentie de santier  pentru:

  • diriginți de șantier în construcții,
  • în HVAC sanitare,
  • electrice,
  • edilitare canalizări.

Dirigintele de șantier, prin natura atribuțiilor sale, este cel care îl reprezintă pe beneficiar și îi protejează interesele în fața executanților lucrărilor de construcții. Principalul său rol  este realizarea de verificări pe șantier în vederea executării unor lucrări de calitate și în conformitate cu datele înscrise în proiectul tehnic și caietul de sarcini.

Atribuțiile și responsabilitățile diriginților de șantier sunt extinse de-a lungul tuturor fazelor de execuție a lucărilor de construcție:

  • Pregătirea executării lucrărilor;

  • Executarea lucrărilor;

  • Recepția la terminarea lucrărilor;

  • Recepția finală.

Portofoliu

Axat pe proiecte din domenii diverse.

Vezi detalii