ANUNȚ PUBLIC

SC VERBAU ROMÂNIA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare imobil existent, elaborare PUD și proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire imobil de birouri și hală pentru comerț și mică producție, amenajare incintă, parcări, totem semnalistic, racorduri și branșamente la utilități, împrejmuire, operațiuni notariale, propus a fi realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 109, jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la sediul titularului: municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 46, ap. 5, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 900-1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.

ANUNȚ PUBLIC

SC VERBAU ROMÂNIA SRL titular al proiectului „Desființare imobil existent, elaborare PUD și proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire imobil de birouri și hală pentru comerț și mică producție, amenajare incintă, parcări, totem semnalistic, racorduri și branșamente la utilități, împrejmuire, operațiuni notariale”, anunță publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 109, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9 00 -14 00 , precum și la adresa de internet https://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Portofoliu

Experiența noaastră include proiecte din diverse domenii precum construcţii civile, industriale şi agricole.

Vezi detalii