Project Description

SCHNEIDER & OESHLER – LIPOVA

BENEFICIAR: Reif Construct

OBIECTIV: Hală producţie (2.000 m2) şi clădire birouri (740 m2), Lipova

CONTRACT: Antrepriză generală

LUCRĂRI: Infrastructură (terasamente și fundații), structură de rezistențădin beton armat prefabricat, învelitoare, închideri perimetrale, pardoseală industriala, finisaje, instalații sanitare, termice, electrice si climatizare, amenajări exterioare (împrejmuiri, drumuri de incinta, parcări, spații verzi), rețele exterioare de apă, canalizare și hidranți incendiu

ANUL EXECUŢIEI: 2007

ŞEF ŞANTIER: ing. Abrudan Rareş

DIRIGINTE DE ŞANTIER: ing. Labancz Cristof