Project Description

HALĂ PRODUCȚIE LICHTGITTER

BENEFICIAR: Lichtgitter RO SRL

OBIECTIV: Hală producție grilaje metalice (1200 m2), parcări (1000 m2)

CONTRACT: Antrepriză de specialitate

LUCRĂRI: Infrastructură (terasamente și fundații), pardoseală industrială, drumuri și platforme, alimentare cu apă și canalizare

ANUL EXECUŢIEI: 2013

ŞEF ŞANTIER: ing. Hajdó Jenő

DIRIGINTE DE ŞANTIER: ing. Vizer Dumitru